”Hester er et kjøretøy”

Hesten er et kjøretøy

Hester er forbudt på fortau og gangveier. Tallrike ryttere er åpenbart helt uvitende om at de skal oppføre seg som kjørende i trafikken, og skal benytte kjørebanen.

 

– Hest og rytter har ingenting å gjøre på områder som er beregnet for fotgjengere. Det gjelder også om rytteren leier hesten, sier politibetjent Håvard Tømmervold i seksjon for trafikk ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han mener at utvitenheten er stor både blant hestfolk og andre trafikanter omkring regelverket for bruk av hest i trafikken. Derfor reageres det ikke på helt åpenbare brudd på trafikkreglene.

Uberegnelig

– Men det skulle ikke være så vanskelig å forstå at en syvåring på sykkel ikke bør møte en hest på et halvt tonn når syvåringen egentlig skulle føle seg trygg på sykkelbanen. Enda farligere blir situasjonen om rytteren er en urutinert ungdom. En hest er ikke et stabilt kjøretøy, men kan reagere helt uberegnelig, sier Tømmervold.

– En kan forstå at rytterne helst ikke vil være ute i kjørebanen midt blant bilene?

Kan bli straffet

– De skal likevel ikke overføre problemet til gående og syklende, men finne mer egnede småveier eller utmark. Under ingen omstendighet er det akseptabelt at hester befinner seg på områder som er beregnet for fotgjengere og syklister. Det er brudd på trafikkreglene og kan straffes deretter, sier Tømmervold, og refererer til uheldige episoder og ulykker på grunn av uvettige og uerfarne ryttere.

Det finnes ingen nedre aldersgrense for å kunne ri i trafikken. Men Tømmervold mener at det kreves at en rytter må ha et minste erfaringsgrunnlag både med hest og trafikk.

Minst 15 år

– Rytteren bør minst være 15-16 år og være vant med hesten slik at man vet hvordan hesten reagerer. Hesten oppfatter omgivelsene helt annerledes enn mennesker, og den kan lett bli skremt av en blafrende plastpose i veikanten. Dette må rytteren være forberedt på og i stand til å takle, sier Tømmervold, som mener at det må være triveligere å bruke hesten andre steder enn i trafikken.

Kilder: http://www.adressa.no/forbruker/bil/article868969.ece


Det er litt tragisk!  Må vi leke bil og sjåfør og få tak i førerkort på hest for å ri gatelangs? Skulle tatt seg ut om jeg måtte ha førerkort på å ri Roy langs veien. Jeg forstår at vi ikke skal ri rett på folk eller ri midt i veien, men hallo? En hest er ikke et kjøretøy og må vi oppholde oss i veien blant bilene for å ikke bli straffet? Jeg syns vi skal få ri langs veikanten på høyre side som vanlig.

Hva mener du?

– Mona